Pàgines

26 de març del 2020

COMUNICAT

Bon dia, benvolgut confrare/sa, d'acord amb la normativa del R.D. 463/2020 i seguint les instruccions de les Autoritats Sanitàries, les dates de cobrament de quotes resten AJORNADES sense data.

Si bé tots aquells que vulgueu podeu fer el pagament per transferència al nostro compta del BBVA IBAN: ES62 0182 0291 6402 0151 1394, import: 25,00 € i concepte Nom i Llinatges del Confrare.

Moltes gràcies.

P.D.- Degut a les circumstàncies actuals i per tal d'agilitzar al màxim les comunicacions, vos pregam que vos davalleu al mòbil l'app TELEGRAM i vos connecteu al nostro canal: @confrarialasalleinca

"El Fill de l'Home no ha vengut a ser servit sinó a servir i a donar la vida per molts" (Mt.20,28)

Servir, donar-se, entregar-se, capacitat de gastar la vida pels altres... la vocació de confrare sempre, sense excepció, es fonamenta en l&#...