Pàgines

5 de setembre de 2019

AVIS

Després del període estival, reprenem el nostro horari habitual d'atenció al confrare.
L'horàri està establert els dijous (no festius) de 19.30 a 20.30 hores.

Adeu a un bon amic...

Ens ha deixat un bon amic, confrare d'honor de la Confraria La Salle i gran Lasaliano. D.E.P.