Pàgines

26 d’abril de 2018

Rebost Solidari

Avui i tal com ens pertoca pel torn designat, en fet la nostra entrega al Rebost Solidari, una vegada més volem agrair-vos a totes les confraresses i confrares, les aportacions que voluntàriament fereu per aquest fi. Moltes gràcies.


DIADA FAMILIAR


"El Fill de l'Home no ha vengut a ser servit sinó a servir i a donar la vida per molts" (Mt.20,28)

Servir, donar-se, entregar-se, capacitat de gastar la vida pels altres... la vocació de confrare sempre, sense excepció, es fonamenta en l&#...