Pàgines

26 d’abril de 2018

Rebost Solidari

Avui i tal com ens pertoca pel torn designat, en fet la nostra entrega al Rebost Solidari, una vegada més volem agrair-vos a totes les confraresses i confrares, les aportacions que voluntàriament fereu per aquest fi. Moltes gràcies.


DIADA FAMILIAR


Adeu a un bon amic...

Ens ha deixat un bon amic, confrare d'honor de la Confraria La Salle i gran Lasaliano. D.E.P.