Pàgines

1 de juny de 2019

JUNTA DE GOVERN 2019-2023

Amb data del 30/05/2019, ha quedat constituïda la nova junta de govern:


Germà Major Llorenç Ramón Pujadas
President i membre de l'Associació de Confraries d'Inca. 

Germà Major Antoni Reus Garí
Vicepresident i Secretari de l'Associació de Confraries d'Inca.

Germà Major Rafel Reus Moyá
Secretari.

Germà Major Antoni Company i Bennasar
Tresorer.

Germà Major Antoni Amer Reus
Vocal: Clavari i 1er. Cap de pas del "Centurió penedit".

Germà Major Gaspar Civera García
Vocal: 1er. Cap de Pas de "Jesús i la Verònica" i 1er. Cap de Portadors.

Germà Major Jaume Martorell Ferrer
Vocal: 2on. Cap de Pas de "Jesús i la Verònica".

Germana Major Encarna Fernández Ramón
Vocal: 2ª Cap de Portadors.

Germà Major Joan Vidal Tonda
Vocal: Cap de Tamborers.

Germana Major María del Pilar Jiménez Cortés
Vocal: Relacions Institucionals.

Bon Nadal i feliç Any Nou 2023