Pàgines

11 de març de 2023

✯ASSEMBLEA GENERAL✯


 

Inca, 10 de març de 2023

Benvolgut/da Confrare/sa:

D’acord amb els nostres estatuts vigents,

CAPÍTOL V

DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS CONFRARES 

1.                   Drets dels confrares 

·         Rebre completa informació dels projectes, plans, activitats, realitzacions i, en general, de qualsevol aspecte o incidència en la vida de la Confraria. 

·         Prendre part en l’Assemblea general amb veu i vot, havent estat citat i tenint coneixement de l’orde del dia amb prou antelació. 

·         Elegir i ser elegit per a qualsevol càrrec en el si de la Confraria, en les condicions establertes en aquests mateixos Estatuts. Per a ser elegits com a President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, necessiten una antiguitat almenys de dos anys en la Confraria, llevat del cas que es constitueixi aquesta. 

·         Prendre part en les activitats de la Confraria i, especialment, en tot quant es relacioni amb la celebració de la Setmana Santa i en la formació dels confrares. 

·         Fruir dels beneficis, espirituals o materials, que s’atribueixin als membres de ple dret de la Confraria. 

 

2.                   Obligacions dels confrares. 

·         No trencar la comunió amb l’Església Catòlica, oposant-se públicament a la seva doctrina i moral. 

·         Formar-se de cada vegada millor en el coneixement i l’experiència de la seva fe cristiana i participar, en la mesura de les seves possibilitats, en la vida i les accions de l’Església de Mallorca segons els plans pastorals d’aquesta. 

·         Acceptar i complir els presents Estatuts i les decisions legítimament preses per l’Assemblea i la Junta Directiva. 

·         Participar activament, segons les normes establertes, en totes les activitats que s’organitzin, especialment, en les relacionades amb la Setmana Santa, i col·laborar generosament amb els que tenen responsabilitat de govern a la Confraria. 

·         Contribuir econòmicament al sosteniment de la Confraria pel sistema de quotes o per un altre que n’establesqui la Confraria mateixa. 

per la present ets convocat/da a la:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dia: 24 de març

Lloc: COL·LEGI LA SALLE

Hora: 20:00 (primera convocatòria)

           20:15 (segona convocatòria)

 

Ordre del dia:

·         Elecció del Germà Major President.

·         Lectura i aprovació de l'estat de comptes.

·         Informacions.

·         Precs i preguntes.

·         Pagament de quotes any 2023.

·         Sopar de germanor.

 

Tenim moltes ganes de veure vos a l’assemblea i al soparillo de després.

 

En nom de la Junta Directiva

Llorenç Ramon Pujadas

Germà Major President

✯✯✯✯✯✯✯✯

*** MOLTA ATENCIÓ! ***

PAGAMENT DE QUOTES ANY 2023

Enguany domés es podrà pagar la quota el dia de l’assemblea, no hi haurà altra dia per poder fer-ho.

Preu: 25,00 €

És manté el mateix preu dels altres anys.

Vos agrairem que dugueu la quantitat justa per fer el pagament.

 

A Tots i Totes, que feu comptes quedar al sopar, vos agrairem que ho confirmeu mitjançant les nostres xarxes socials, per saber per quants hem de preparar el sopar. Gràcies.

Estau atents a les nostres xarxes socials: FACEBOOK, INSTAGRAM, TELEGRAM, TWITTER, a la WEB i als SMS que vos enviam.

(Pels que no tenen FACEBOOK, INSTAGRAM  o TWITTER, ho podeu veure mitjançant la web www.cofradialasalleinca.org.es.)

"El Fill de l'Home no ha vengut a ser servit sinó a servir i a donar la vida per molts" (Mt.20,28)

Servir, donar-se, entregar-se, capacitat de gastar la vida pels altres... la vocació de confrare sempre, sense excepció, es fonamenta en l&#...