Pàgines

10 d’octubre de 2021

LOTERIA DE NADAL La podeu comprar a: 

Confraria La Salle - els dijous al nostre local de 19:30 a 20:30 h. 

Col·legi La Salle - Secretaria, 

i a qualsevol membre de la Junta.

15 de juny de 2021

10 de març de 2021

COMUNICAT

 Benvolguts Confrares i Confraresses,

Com ja sabreu per les notícies aparegudes als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, per aquest any 2021, seguint les instruccions del Bisbat de Mallorca, han quedat suspeses: "qualsevol manifestació de pietat popular i d'actes litúrgics i paralitúrgics propis dels temps de Quaresma, Setmana Santa i temps Pasqual a l'exterior dels temples".

Des de la Junta de Govern en col·laboració amb l'Associació de Confraries d'Inca, hem estat i seguim treballant en la preparació d'alguns actes propis de la Setmana Santa, i que podreu seguir en directe o diferit a través de les xarxes socials, especialment el canal de YouTube.

Vos demanam que estigueu atents als avisos que vos anirem fent arribar pels distints canals de comunicació: SMS,  Facebook, Twitter, Telegram i la web: http://www.cofradialasalleinca.org.es

Molt cordialment.

Junta de Govern.

26 de març de 2020

COMUNICAT

Bon dia, benvolgut confrare/sa, d'acord amb la normativa del R.D. 463/2020 i seguint les instruccions de les Autoritats Sanitàries, les dates de cobrament de quotes resten AJORNADES sense data.

Si bé tots aquells que vulgueu podeu fer el pagament per transferència al nostro compta del BBVA IBAN: ES62 0182 0291 6402 0151 1394, import: 25,00 € i concepte Nom i Llinatges del Confrare.

Moltes gràcies.

P.D.- Degut a les circumstàncies actuals i per tal d'agilitzar al màxim les comunicacions, vos pregam que vos davalleu al mòbil l'app TELEGRAM i vos connecteu al nostro canal: @confrarialasalleinca

23 de març de 2020

BISBAT DE MALLORCA

22 de març de 2020

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, decreta el tancament de totes les esglésies, capelles i llocs de culte.


Una setmana després de la declaració de l'Estat d'Alarma per part del govern d'Espanya, i vist l'agreujament de la situació a causa del contagi del coronavirus, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, decreta el tancament de totes les esglésies, capelles i llocs de culte per tal d'evitar contactes innecessaris i conseqüentment la propagació dels contagis.

Es tracta d'una passa més, dolorosa però necessària, a les adoptades ja prèviament, que va en la línia de facilitar que la gent es quedi a casa i col·laborar en l'esforç per, units, vèncer la malaltia.

Cal destacar que l'atenció pastoral i espiritual a les comunitats queda assegurada, a través d'altres mitjans telemàtics o via telefònica. Igualment, els serveis assistencials, com Càritas i tants d'altres, continuen oferint els seus serveis i intensificant el treball de seguiment i acompanyament individualitzat a nivell telefònic.

L'acompanyament a les famílies als tanatoris i cementiris es continuarà fent d'acord a les mesures sanitàries i de seguretat que s'hi han establert.

Com ja s'ha indicat anteriorment, a més de seguir potenciant les mostres de solidaritat envers els més necessitats i treballar a favor del bé de tots, es demana als fidels que intensifiquin la pregària, i tractin de seguir la Santa Missa a través d'altres mitjans com la ràdio o la televisió.

LOTERIA DE NADAL

 La podeu comprar a:  Confraria La Salle - els dijous al nostre local de 19:30 a 20:30 h.   Col·legi La Salle - Secretaria,  i a qualsevol m...