Pàgines

28 d’octubre de 2021

10 d’octubre de 2021

LOTERIA DE NADAL La podeu comprar a: 

Confraria La Salle - els dijous al nostre local de 19:30 a 20:30 h. 

Col·legi La Salle - Secretaria, 

i a qualsevol membre de la Junta.

15 de juny de 2021

10 de març de 2021

COMUNICAT

 Benvolguts Confrares i Confraresses,

Com ja sabreu per les notícies aparegudes als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, per aquest any 2021, seguint les instruccions del Bisbat de Mallorca, han quedat suspeses: "qualsevol manifestació de pietat popular i d'actes litúrgics i paralitúrgics propis dels temps de Quaresma, Setmana Santa i temps Pasqual a l'exterior dels temples".

Des de la Junta de Govern en col·laboració amb l'Associació de Confraries d'Inca, hem estat i seguim treballant en la preparació d'alguns actes propis de la Setmana Santa, i que podreu seguir en directe o diferit a través de les xarxes socials, especialment el canal de YouTube.

Vos demanam que estigueu atents als avisos que vos anirem fent arribar pels distints canals de comunicació: SMS,  Facebook, Twitter, Telegram i la web: http://www.cofradialasalleinca.org.es

Molt cordialment.

Junta de Govern.

26 de març de 2020

COMUNICAT

Bon dia, benvolgut confrare/sa, d'acord amb la normativa del R.D. 463/2020 i seguint les instruccions de les Autoritats Sanitàries, les dates de cobrament de quotes resten AJORNADES sense data.

Si bé tots aquells que vulgueu podeu fer el pagament per transferència al nostro compta del BBVA IBAN: ES62 0182 0291 6402 0151 1394, import: 25,00 € i concepte Nom i Llinatges del Confrare.

Moltes gràcies.

P.D.- Degut a les circumstàncies actuals i per tal d'agilitzar al màxim les comunicacions, vos pregam que vos davalleu al mòbil l'app TELEGRAM i vos connecteu al nostro canal: @confrarialasalleinca

Hno. Onofre Bergas Mas

 Bona persona que va deixar molts bons records a  la seva estada a Inca. D.E.P.