Pàgines

15 de febrer del 2023

CONVOCATORIA ELECTORAL

Inca, 14 de febrer de 2023 

 

 

Benvolgut Confrare/Benvolguda Confraressa,  

 

Com cada any per aquest temps mos dirigim a Tu, per recordar-te que ja tenim a prop la Setmana Santa. 

 

Enguany a la Confraria també es any electoral, tenim eleccions a la Presidència. D’acord amb els vigents estatuts qualsevol confrare major d’edat pot ser candidat. Aquells o aquelles que vulguin presentar la seva candidatura, ho faran saber a la Junta Directiva, mitjançant carta que podran entregar personalment a la Secretaria del Col·legi La Salle,  o be mitjançant un correu a secretaria@cofradialasalleinca.org.es, abans del proper dia 14 de març. 

 

A partir d'ara esteu atents als avisos que anireu rebent per SMS, Instagram, Facebook, Twitter i la nostra web http://www.cofradialasalleinca.org.es, dels actes i celebracions per la Quaresma i Setmana Santa. 

 

Atentament. 

 

En nom de la Junta Directiva 

Llorenç Ramon Pujadas 

Germà Major President 

DIADA DE GERMANOR